Natuursteen

Soort materialen

Marmer: is een metamorf gesteente, ontstaan doordat het sedimentgesteente (afzettingsgesteente) kalksteen gedurende een zeer lange tijd en onder enorme druk en temperatuurverschillen bij de vorming van gebergten een gedaantewisseling (metamorfose) heeft ondergaan.

Travertin: is een sedimentgesteente, ontstaan uit kalkrijk water, waardoor kalkafzetting op de bodem plaatsvond. Door afgestorven, vergane plantedelen, zijn gaatjes in het materiaal achtergebleven.

Leisteen: is een sedimentgesteente, ontstaan door afzetting in zee van door rivieren aangevoerd puin en slib uit door verwering afgebroken gebergten.

Kwartsiet: is een metamorf gesteente, ontstaan doordat het sedimentgesteente zandsteen een gedaanteverwisseling of metamorfose heeft ondergaan en wel gedurende een zeer lange tijd, door de enorme druk en temperatuurverschillen bij de vorming der gebergten.

Graniet: is een dieptegesteente, ontstaan uit magma, welke geleidelijk afgekoeld en onder grote, constante druk is gevormd. Door toedoen van verschillende mineralen is een grote verscheidenheid ontstaan in uitstraling en kunnen uiterlijk sterk in kleur en structuur verschillen.

Basalt: is een uitvloeiingsgesteente, ontstaan door uitvloeiing van magma (lava) dat in contact is gekomen met de buitenwereld en vervolgens snel is afgekoeld en verhard. Het uiterlijk en de samenstelling zijn meestal zeer gelijkmatig.

Winning

Marmer, travertin graniet en basalt worden in grote blokken uit de berg gewonnen, in platen gezaagd en vervolgens tot o.a. tegels verwerkt. Kwartsiet en leisteen worden in zogenaamde ijsschotsen gewonnen, die bij de vorming van gebergten omhoog zijn gestuwd en geplooid. Krachten loodrecht op deze plooiingsdruk hebben kwartsiet en leisteen hun meest kenmerkende eigenschap gegeven, namelijk de (splijtbare) gelaagdheid.

Oppervlak

Er is een ruime keuze in afwerkingsmogelijkheden van het oppervlak.

Het oppervlak van de gezaagde tegels in marmer, travertin, graniet en basalt kennen de volgende oppervlaktebewerkingen:

  • gezoet
  • gepolijst
  • gezandstraald
  • gevlamd
  • getrommeld
  • geborsteld

Bij travertin in de gezoete uitvoering, worden de gaatjes in het oppervlak gestopt met een mengsel van cementpoeder en zaagmeel van de travertin. Deze stopsels kunnen loslaten bij toepassing van vloerverwarming en door slijtage. Hiervoor kan Detegelsite niet aansprakelijk worden gesteld. Overigens zijn deze gaatjes eenvoudig weer dicht te stoppen (Akemi) of te vullen met voegmiddel.

Splijtvlak

Kwartsiet en leisteen worden door splijting gewonnen; zij hebben daarom een natuurlijk splijtvlak variërend van vlak tot grover (natuurlijk antislip). Uit de kleinere en dunne platen worden tegels gezaagd, terwijl uit de dikke en grote platen gevelplaten, traptreden e.d. gezaagd worden. Dikkere, middelgrote platen worden als stapelstenen en flagstones onbewerkt gebruikt.

Kleur en structuur

Aangezien het natuurproducten zijn, moet er met nuancering in kleur en structuur rekening gehouden worden.

Dikte

Bij marmer, travertin, graniet en basalt hebben de vloertegels een standaarddikte van 15 of 20 mm. Wandtegels hebben een standaarddikte van 7 of 10 mm. Gezien de aard/gelaagdheid van kwartsiet en leisteen komen er na splijting géén platen voor, die eenzelfde dikte hebben. Tegels variëren in dikte gemiddeld van 8-25 mm. Het is tegenwoordig ook mogelijk diverse materialen in kwartsiet en leisteen op dikte gefreesd, ook wel gekalibreerd genoemd, te leveren.

Vlakheid / tolerantie

Verschillen in maat kunnen zich voordoen. Natuursteen kent een tolerantie van +/- 2 mm in de lengte en de breedte. Tolerantie in dikte bij gezaagde tegels met een dikte van 15 mm of minder, bedraagt +/- 1,5 mm. Bij een dikte van 15 tot 30 mm is de tolerantie +/- 3 mm. De gekalibreerde uitvoering van kwartsiet en leisteen kent een tolerantie van +/- 2 mm in de dikte. Mits anders vermeld. Bij oppervlaktebewerkingen van marmer, travertin, graniet en basalt kunnen, afhankelijk van de bewerking, slijpringen in het oppervlak zichtbaar zijn. Tevens, afhankelijk van bewerking en soort, is het mogelijk dat de tegels kartelrandjes vertonen aan de oppervlakteranden. Bij kwartsiet en leisteen komt een zuivere recht- en vlakheid niet voor. Tegels kunnen licht bol of hol zijn. Dit moet worden opgevangen door bredere voegen.

Toepassingen

A. tegels en banen in vrije lengten, flagstones en scherven

B. traptreden, stootborden en vensterbanken

C. gevel- en wandbekleding

Maatvoering

Alle materialen worden geleverd in standaardafmetingen: Banen met diverse breedtes in wisselende, vrije lengten. Tegels 60×30, 60×40, 30×30, 40×40, 50×50 en 60×60 cm. .

Plinten

Bijpassende plinten kunnen worden geleverd in een, afhankelijk van het materiaal, standaardhoogte van 6, 7 of 8 cm. De diktes zijn 10, 15 of 20 mm, afhankelijk van het materiaal en de mogelijkheden bij de betreffende producent. Bij marmer, travertin, graniet en basalt kunnen deze geleverd worden met een gepolijste voor- en bovenzijde of met een andere bij de oppervlaktebewerking horende afwerking. Plinten in kwartsiet en leisteen hebben een standaardhoogte van 6 cm met een natuurlijk gespleten voorvlak, waarbij de kanten gezaagd zijn.

Pastegels / zaagverlies

Deze worden door de tegelzetter in het werk gemaakt. Met materiaalverlies door het pas maken dient rekening te worden gehouden, en wel met circa 3 à 5% voor banen met wisselende lengten en circa 5 à 7% voor standaardtegels, uitgaande van een recht en haaks vloeroppervlak.

Voegbreedte

Bij marmer, travertin, graniet en basalt circa 3 mm breed. Bij kwartsiet en leisteen dienen de voegen bij tegels met gezaagde kanten (banenverband en standaardmaten) 5 à 8 mm breed te zijn. Flagstones en scherven kennen een willekeurige voegbreedte.

Slijtvastheid

Kwartsiet en sommige soorten leisteen kennen een hogere slijtvastheid dan betontegels.

Antislip

Kwartsiet en leisteen kenmerken zich door een natuurlijk splijtvlak met een stroef oppervlak. Gebrande en gezandstraalde graniet en basalt kennen soortgelijke eigenschappen. De hoge antislipwaarden van kwartsiet en leisteen zijn nauwelijks te evenaren door andere natuursteen of een keramische soort. Immers, het natuurlijke splijtoppervlak en de structuur van het materiaal garanderen een perfecte grip.

Vloerverwarming

Vloerverwarming is bij kwartsiet en leisteen, ook bouwkundig gezien, mogelijk maar bij goede isolatie niet noodzakelijk. De overige materialen kunnen op een ondervloer met vloerverwarming worden verwerkt. Bij vloerverwarming onder lichte natuursteensoorten dienen er gegalvaniseerde bouwstaalmatten (of kunststofnetten) toegepast te worden, waar de slangen op bevestigd worden. Ook het toepassen van glasfibervezels in de mortellaag helpt bij opvangen van eventuele krimp- en zetscheuren. Bij gestopte travertin in combinatie met vloerverwarming dient u er rekening mee te houden dat het stopsel kan los laten. Dit is door middel van Akemi steenlijm weer op te vullen. Indien u de vloer wenst te impregneren, adviseren wij u, de vloerverwarming minimaal één dag van te voren uit te zetten. Bij eerste ingebruikname gemiddeld 3 maanden wachten voordat u de vloerverwarming geleidelijk op gaat starten. Volg hierbij de adviezen van uw C.V.-installateur. Temperatuur vloerverwarming voor zowel bijverwarming als hoofdverwarming. Temperatuur bijverwarming is tot maximaal 30 graden Celsius watertemperatuur. Temperatuur hoofdverwarming licht tussen de 35 en 40 graden Celsius watertemperatuur. Vooral bij vloerverwarming als hoofdverwarming raden wij u aan om bij uw installateur navraag te doen. Vloerverwarming mag pas aangezet worden na de droogperiode. Let wel op dat de begin temperatuur zal liggen tussen de 20 – 24 graden Celsius en zal elke dag 1 graad hoger ingesteld worden.

Warmtecapaciteit en warmtegeleidingscoëfficiënt

Kwartsiet en leisteen hebben de eigenschap de opgenomen warmte slechts langzaam af te geven en zijn hierdoor en door hun gelaagdheid bij uitstek geschikt voor vloerverwarming. Een kwartsiet of leisteen als vloerbedekking in een verwarmde ruimte is daarom beslist geen “koude” vloer. Het verdient aanbeveling de werkvloer te voorzien van een isolerende laag.

Verkleuren

Wit marmer, vooral Italiaanse soorten, kunnen na verwerking soms spontaan verkleuren. De oorzaak is veelal de invloed van water en zuurstof op de steen, soms het optrekken van kleurstoffen uit de ondergrond. Een vakkundige manier van verwerking is van groot belang. Laat u zich goed informeren! Detegelsite kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verkleuring van het materiaal na verwerking.

Ventilatie en afdekken

Bescherm de vloer gedurende tien dagen tegen vocht, sterke verwarming (zon) of sterke afkoeling (vorst). Een te snelle droging beïnvloedt nadelig de kwaliteit van het speciebed en de hechting met de vloertegel. Zorg voor ventilatie, zodat de vloer gelijkmatig droogt. Gebruik absoluut geen kunstmatige ontvochtigers (hete luchtkanon). Dek de vloer bij voorkeur niet af. Als het niet anders kan gebruik dan een dampdoorlatend materiaal dat geen kleurstoffen of vuil afgeeft, bijv. Permafix 1120 Floorguard.

Gebruik NOOIT zogenaamde stucfolie ofwel sappenkarton

Deze worden juist gemaakt om geen vocht door te laten. Bij gebruik hiervan kunnen verkleuringen, schilferingen e.d. zich gaan voordoen.

Weer- en vorstbestendigheid

Kwartsiet, Noorse leisteen, graniet en basalt kunnen zowel binnen als buiten worden toegepast.

Verpakking

Marmer, travertin, graniet en basalt vloertegels worden in kratten of op pallets verpakt, waarbij meestal een schutfolie tussen de gepolijste of gezoete oppervlakten is geplaatst ter voorkoming van beschadigingen. Het geheel wordt bijeengehouden met bandijzer of cordstrap en vervolgens met een plasticfolie “waterdicht” geföhnd. Wandtegels worden in dozen geleverd.

Gewichten

Tegels met een dikte van 10 mm: 27 kg per m2.

Tegels met een dikte van 15 mm: 40,5 kg per m2.

Tegels met een dikte van 20 mm: 54 kg per m2.

Etc.

De partij kiezen

Doordat marmer en travertin van zending tot zending behoorlijk van kleur en structuur kunnen verschillen, is het wenselijk bij onze leverancier Michel Oprey & Beisterveld natuursteen te Echt en Vianen de beschikbare partij te beoordelen. Het is verstandig, voor uw bezoek, te informeren waar en of de partij voorradig is. Bij acceptatie wordt de betreffende partij 4 werkdagen voor u gereserveerd, zodat u altijd datgene ontvangt wat u in Echt of Vianen heeft gezien. De order voor het gereserveerde materiaal dient binnen deze 4 werkdagen bevestigd te worden door Detegelsite.

Levertijden

In overleg vast te stellen; materialen en afmetingen vermeld in onze webshop zijn meestal uit voorraad of anders binnen enkele weken na opdracht te leveren. Informeert u zich enige maanden voor levering.

Wacht niet tot het laatste moment met bestellen!

Adviezen voor het leggen van natuursteen

Tips vóór het verwerken

Het is raadzaam om de door Michel Oprey & Beisterveld natuursteen geleverde partij natuursteen onmiddellijk na levering op de bouwplaats binnen te zetten of op zijn minst te beschermen tegen regen, wind en eventuele vorst. Controleer voor het leggen de tegels op beschadigingen en gebruik eventueel beschadigde tegels voor het zagen van passtukken. Elke partij dient vooraf goed gemengd te worden. In de praktijk dient men achtereenvolgens tegels, banen enz. te verwerken, die telkens uit verschillende kisten of dozen afkomstig zijn. De verschillende kleurnuances die in een partij natuursteen voorkomen, worden op die manier goed verdeeld over de gehele vloer. Deze manier van verwerken zal met zekerheid leiden tot het mooiste resultaat!

Vlakheid / tolerantie

Verschillen in maat kunnen zich voordoen. Natuursteen kent een tolerantie van +/- 2 mm in de lengte en de in breedte. Tolerantie in dikte bij gezaagde tegels met een dikte van 15 mm of minder, bedraagt +/- 1,5 mm. Bij een dikte van 15 tot 30 mm is de tolerantie +/- 3 mm. De gekalibreerde uitvoering van kwartsiet en leisteen kent een tolerantie van +/- 2 mm in de dikte, mits anders vermeld op betreffende prijzenbladen. Bij oppervlaktebewerkingen van marmer, travertin, graniet en basalt kunnen, afhankelijk van de bewerking, slijpringen in het oppervlak zichtbaar zijn. Tevens, afhankelijk van bewerking en soort, is het mogelijk dat de tegels kartelrandjes vertonen aan de oppervlakteranden. Bij kwartsiet en leisteen komt een zuivere recht- en vlakheid niet voor. Tegels kunnen licht bol of hol zijn. Dit moet worden opgevangen door bredere voegen.

Nuttige tips over het leggen

Zorg voor een schone werkvloer, aanwezige verontreiniging eerst verwijderen. Gebruik schoon rivierzand, vrij van ijzer. Sigarettenpeuken, afgevallen bladeren, ontlasting van dieren enz., kunnen vooral bij witte of lichte marmersoorten vlekken doen ontstaan.

Hechting

Voor een goede hechting van de tegels aan het speciebed is het bij bepaalde natuursteentegels, o.a. Portugees leisteen, raadzaam de onderzijde van de tegels in te borstelen met een mengsel van hechtemulsie, cement en water. Dit heet “aanbranden”.

Mortelaanbeveling

Als mortel voor marmer, travertin, graniet, basalt, kwartsiet en leisteen bevelen wij Trasscement aan. Er dient met een zgn. “aardvochtige” mortel gewerkt te worden, d.w.z. een vrij droge, rulle mortel. Er zijn twee manieren om de vloer op de werkvloer aan te brengen. Vastgehecht aan de steenachtige ondervloer. Om een goede hechting op de betonvloer te krijgen, adviseren wij de ondervloer te reinigen en losse delen te verwijderen. Daarna de vloer aanbranden met een mengsel van Trasscement en water. Vloer losgekoppeld van de steenachtige ondervloer. Om doorgifte van vocht uit de kruipruimte en/of de doorgifte van horizontale spanningen vanuit de werkvloer te voorkomen, is het raadzaam om in twee lagen op elkaar een folielaag aan te brengen. Dit verkleint dan de kans op verkleuring en/of scheuren. De morteldikte bij marmer, graniet en basalt is minimaal 30 mm. Bij kwartsiet en leisteen is deze minimaal 40 mm.

Contactlaag (“pappen”)

Het is gebruikelijk over een aardvochtige specie een cementpap uit te gieten. Deze cementpap is meestal voorzien van toeslagmiddelen en wordt gelijkmatig over het specieoppervlak aangebracht. Doel hiervan is de hechting van de tegels aan het speciebed te verbeteren.

Specieverhouding

 Aardvochtige mortellaag:

1 volumedeel Trasscement.

4 volumedelen schoon scherp zand.

Droogtijd

Ter bevordering van het drogen van de legmortel en ter voorkoming van verkleuringen langs de randen, dienen de voegen circa 5-7 dagen te worden open gehouden.

In de lijm verwerken

Omdat er steeds meer natuursteensoorten worden afgeleverd in een constante dikte, of zelfs gekalibreerd op dikte, kunnen er steeds meer natuursteenvloeren worden verlijmd. Het voordeel van het toepassen van gekalibreerd materiaal is dat dit moeiteloos te verwerken is bij vloeren met hoogteproblemen. Met het verlijmen van de tegels komt, afhankelijk van de dikte van het materiaal, de vloer slechts enkele mm hoger te liggen. Gebruik voor natuursteen geschikte lijmen, die flexibel zijn en snel uitharden.

Dilataties

Dilataties in de onderconstructie moeten altijd in het mortelbed en in de natuursteenvloer recht naar boven worden doorgezet. Ook bij de overgang van de vloer naar de wand, dient een ruimte van ca. 5 tot 10 mm vrij gelaten te worden. Hier kan eventueel een foamstrook met een afmeting van 100 x 5 mm (hoogte x dikte) toegepast worden. Aangeraden wordt het vloeroppervlak zoveel mogelijk op te delen in vierkante, of anders rechthoekige vloervelden, tot maximaal 50 m2 bij binnen vloeren. De verhouding tussen lengte en breedte mag niet groter zijn dan 1:2, met een maximale veldlengte van 8 strekkende meter.

Afvoegen

Kwartsiet en leisteen invoegen met beslist niet te natte specie. Na het aanstijven van de voegspecie het oppervlak goed schoonmaken met een half natte spons en vooral telkens schoon water gebruiken.

Geluidsisolatie

Ter voorkoming van geluidsoverdracht zijn er diverse systemen, waarover de vakhandel u graag nader zal inlichten.

Let op: bij appartementen heeft de vereniging van eigenaren altijd de norm vastgesteld/aangenomen, waaraan het systeem dient te voldoen.

Het onderhoud van natuursteen

1. Marmer, gebrosteld marmer, travertin, hardsteen en terrazzo

Reinigen
Na ca. 2 à 3 dagen reinigen met een zuurvrije cementsluierverwijderaar, bijv. R55. De eerste 3-4 maanden (bij verlijming) of 6-8 maanden (bij specie) mag men de vloer enkel met weinig water reinigen, zodat de vloer optimaal kan drogen. In ieder geval géén zepen en dergelijke gebruiken. Wilt u tijdens deze droogperiode toch een keer dweilen met zeep gebruik dan enkel een scheutje P24 in uw dweilwater. Beschermen. Voor het beschermen gebruikt u, na de droogperiode, marmermelk. Hiermee dweilt u (scheutje in uw dweilwater) gedurende de eerste 2 maanden 1x per week en daarna bouwt u dit af naar ca. 6x per jaar.

Onderhoud
Voor het wekelijks onderhoud dweilt u met een aangepast onderhoudsproduct, bijv. P24.

2. Perlato Olimpo “Anticato”

Reinigen
Na ca. 2 à 3 dagen reinigen met een zuurvrije cementsluierverwijderaar, bijv. R55. De eerste 3-4 maanden (bij verlijming) of 6-8 maanden (bij specie) mag men de vloer enkel met weinig water reinigen, zodat de vloer optimaal kan drogen. In ieder geval géén zepen en dergelijke gebruiken. Wilt u tijdens deze droogperiode toch een keer dweilen met zeep gebruik dan enkel een scheutje P24 in uw dweilwater. NB. Het kan zijn dat deze vloer een langere droogtijd nodig heeft dan hierboven vermeld staat. Dit komt omdat de vloer al behandeld is tijdens de productie.

Onderhoud
Voor het wekelijks onderhoud dweilt u met een aangepast onderhoudsproduct, bijv. P24. Voor het voeden van uw vloer, gebruikt u ca. 6x per jaar een scheutje marmermelk in uw dweilwater.

3. Marmer & Travertin “Anticato” (getrommeld)

Reinigen
Na ca. 2 à 3 dagen reinigen met een zuurvrije cementsluierverwijderaar, bijv. R55. De eerste 3-4 maanden (bij verlijming) of 6-8 maanden (bij specie) mag men de vloer enkel met weinig water reinigen, zodat de vloer optimaal kan drogen. In ieder geval géén zepen en dergelijke gebruiken. Wilt u tijdens deze droogperiode toch een keer dweilen met zeep gebruik dan enkel een scheutje P24 in uw dweilwater.

Beschermen
Bij deze getrommelde materialen, kan men na de noodzakelijke droogperiode, de vloer impregneren met de anticato-was. Deze bijzondere was verlevendigt het “antiek” effect en verdiept de kleur van de tegels. Tevens zorgt deze was voor een betere bescherming tegen vuil-, vet- en vochtvlekken.

Onderhoud
Voor het wekelijks onderhoud dweilt u met een aangepast onderhoudsproduct, bijv. P24. Voor het voeden van uw vloer, gebruikt u ca. 6x per jaar een scheutje marmermelk in uw dweilwater. Producten zoals: chloor, schoonmaakazijn, anti-kal(k), allesreinigers etc. zijn absoluut niet geschikt voor bovenstaande kalkhoudende natuursteenvloeren.

4. Graniet

Reinigen
Na ca. 2 à 3 dagen reinigen met een zuurvrije cementsluierverwijderaar, bijv. R55. De eerste 3-4 maanden (bij verlijming) of 6-8 maanden (bij specie) mag men de vloer enkel met weinig water reinigen, zodat de vloer optimaal kan drogen. In ieder geval géén zepen en dergelijke gebruiken. Wilt u tijdens deze droogperiode toch een keer dweilen met zeep gebruik dan enkel een scheutje P24 in uw dweilwater.

Beschermen lichte granietsoorten
Na de noodzakelijke droogperiode kan men de lichte granietsoorten, indien gewenst, impregneren met S34. Het gebruik van deze impregnering verlaagt de kans op vuil-, vet- en vochtvlekken aanzienlijk.

Beschermen overige granietsoorten. Voor het beschermen gebruikt u, na de droogperiode, marmermelk. Hiermee dweilt u (scheutje in uw dweilwater) gedurende de eerste 2 maanden 1x per week en daarna bouwt u dit af naar ca. 6x per jaar.

Onderhoud
Voor het wekelijks onderhoud dweilt u met een aangepast onderhoudsproduct, bijv. P24.

5. Leisteen

Reinigen
Na ca. 2 à 3 dagen reinigen met een cementsluierverwijderaar bijv. R55. Indien R55 niet toereikend is kan men R63 gebruiken op de niet-kalkhoudende soorten. Voegen kunnen hierdoor lichter van kleur worden. De eerste 3-4 maanden (bij verlijming) of 6-8 maanden (bij specie) mag men de vloer enkel met een weinig water reinigen, zodat de vloer optimaal kan drogen. In ieder geval géén zepen en dergelijke gebruiken. Wilt u tijdens deze droogperiode toch dweilen met zeep gebruik dan enkel een scheutje P24 in uw dweilwater.

Beschermen New Desert Black (geschuurd oppervlak), Harappa Stone en Nero Victorio
Gebruik wekelijks een scheutje carolin-zeep in uw dweilwater, direct na plaatsing is toegestaan. Indien de vloer na verloop van tijd plakkerig/te vet wordt, het wekelijks onderhoud afbouwen naar ca. 1x per maand.

Beschermen overige leisteensoorten
Indien de vloer na de droogperiode volledig droog is, kan men de coating aanbrengen, bijv. HG Golvpolish. Het gebruik van dit middel, verlaagt de kans op vuil-, vet- en vochtvlekken aanzienlijk. Bovendien zorgt dit product voor een kleuraccentuering, het zgn. nateffect. Wilt u geen coating gebruiken bij leisteen, dweil dan wekelijks met een scheutje carolin-zeep in uw dweilwater. Dit mag direct na plaatsing.

Onderhoud overige soorten
Het wekelijkse onderhoud kan gebeuren door te dweilen of desgewenst schrobben met een neutrale zeep (bijv. P24) en 1x per maand met een scheutje van de HG Golvpolish in het dweilwater.

6. Kwartsiet

Reinigen
Na. Ca. 2 à 3 dagen reinigen met een cementsluierverwijderaar, bijv. R63. De eerste 3-4 maanden (bij verlijming) of 6-8 maanden (bij specie) mag men de vloer enkel met een weinig water reinigen, zodat de vloer optimaal kan drogen. In ieder geval géén zepen en dergelijke gebruiken. Wilt U tijdens deze droogperiode toch een keer dweilen met zeep gebruik dan enkel een scheutje P24 in uw dweilwater.

Beschermen
Indien de vloer na de droogperiode volledig droog is, kan men een impregnering aanbrengen, bijv. S42. Het gebruik van dit middel, verlaagt de kans op vuil-, vet- en vochtvlekken aanzienlijk. Bovendien zorgt dit product voor een kleuraccentuering, het zgn. nateffect. Wilt u geen kleuraccentuering bij kwartsiet, impregneer de vloer dan na de droogperiode met S34.

Onderhoud
Voor het wekelijks onderhoud dweilt u met een aangepast onderhoudsproduct, bijv. P24. Pagina 17 (prijslijst 2010)

7. Kalksteen

Reinigen
Na ca. 2 à 3 dagen reinigen met een zuurvrije cementsluierverwijderaar bijv. R55. De eerste 3-4 maanden (bij verlijming) of 6-8 maanden (bij specie) mag men de vloer enkel met weinig water reinigen, zodat de vloer optimaal kan drogen. In ieder geval géén zepen en dergelijke gebruiken. Wilt u tijdens deze droogperiode toch een keer dweilen met zeep gebruik dan enkel een scheutje P24 in uw dweilwater.

Beschermen
Indien de vloer na de droogperiode volledig droog is, kan men deze impregneren, bijv. S34. Het gebruik van dit middel, verlaagt de kans op vuil-, vet- en vochtvlekken aanzienlijk.

Onderhoud
Voor het wekelijks onderhoud dweilt u met een aangepast onderhoudsproduct, bijv. P24.

8. Basalt

Reinigen
Na ca. 2 à 3 dagen reinigen met een zuurvrije cementsluierverwijderaar bijv. R55. De eerste 3-4 maanden (bij verlijming) of 6-8 maanden (bij specie) mag men de vloer enkel met weinig water reinigen, zodat de vloer optimaal kan drogen. In ieder geval géén zepen en dergelijke gebruiken. Wilt u tijdens deze droogperiode toch een keer dweilen met zeep gebruik dan enkel een scheutje P24 in uw dweilwater.

Beschermen
Voor het beschermen gebruikt u, na de droogperiode, marmermelk. Hiermee dweilt u (scheutje in uw dweilwater) gedurende de eerste 2 maanden 1x per week en daarna bouwt u dit af naar ca. 6 x per jaar. Indien U bij gezoet en gevlamd oppervlak een kleuraccentuering wenst gebruikt u in plaats van de marmermelk wekelijks een scheutje carolin-zeep in uw dweilwater. Gebruik direct na plaatsing toegestaan.

Onderhoud
Voor het wekelijks onderhoud dweilt u met een aangepast onderhoudsproduct, bijv. P24.

Möller Chemie (HMK)

Voor verbruik en technische gegevens raadpleeg onze website www.mo-b.nl.

P1: Drie in een
Onderhoudsmiddel voor aanrechtbladen, tafels, balies, wastafels, vensterbanken en andere oppervlakken van natuursteen- en composietsteen.

P 23: Slijtvaste coating
Slijtvaste verzegeling (glans) voor alle natuur- en kunststeen. Verbruik: ca. 15-25 m2 per liter.

P 24: Edelzeep / dweilwas
Reinigings- en onderhoudsmiddel voor alle natuursteenvloeren.

R 54: Lösefix
Verwijdert oude onderhouds- en waslagen, verzegelingen, teer, asfalt, bitumen, stickers, vet en olie. Maakt de vervuiling in water oplosbaar. Verbruik ca. 3-5 m2 per liter.

R 55: Grondreiniger (cementsluierverwijderaar), zuurvrij
Verwijdert snel bouwvuil en lichte cementsluier van alle marmers en andere kalkhoudende vloeren. Verwijdert tevens oude waslagen, olie, vet en vuil. Verbruik: ca. 5-15 m2 per liter.

R 56: Badkamerreiniger voor marmer
Sanitairreiniger voor marmer en kalksteen. Verwijdert zeepresten, lichte kalkaanslag, huidvetten en vuil van ruwe, gezoete en gepolijste oppervlakken.

R 57: Tegel-intensiefreiniger
Voor het grondig reinigen van sterk vervuilde keramische tegelvloeren. Bij sterke vervuiling 5-10 m2 per liter, bij verdund gebruik tot ca. 30 m2 per liter.

R 63: Snelle cementsluierverwijderaar
Verwijdert grondig cementsluier, oude kalkresten, mortelresten, uitgehard bouwvuil en roest van tegels, plavuizen, natuursteen, beton en baksteen. Deze agressieve reiniger kan enkel worden gebruikt voor materialen die zuurbestendig en niet-kalkhoudend zijn! Verbruik: ca. 5-10 m2 per liter.

R 77: Roestomvormer voor natuursteen
Verwijdert, en vormt roest om uit zuurbestendig natuursteen en voorkomt gelijktijdig verdere roestuitbloeiing. Verbruik ca. 5-10 m2 per liter.

S 34: Vlekstop, olie- en waterstop
Impregnering voor marmer, graniet, travertin en kwartsiet. Verbruik: ca. 5-20 m2 per liter. Afhankelijk van het zuigend vermogen van de steen.

S 42: Kleurverdiepende Impregneer
Verbruik: ca. 5-20 m2 per liter. Afhankelijk van het zuigend vermogen van de steen. Naast bovenstaande onderhoudsproducten kan men ook andere producten gebruiken. Lees vooraf echter altijd goed de voorschriften en test het preparaat altijd op een proefvlak. Voor het eventuele foutief aanwenden van deze producten kunnen wij uiteraard niet aansprakelijk gesteld worden.

Diversen

Marmermelk Bellinzoni
Onderhoudsmiddel voor alle soorten marmer, graniet en travertin.

HG Golvpolish
Coating voor alle soorten leisteen. Beschermt tegen vlekken en vervuiling. Verdiept de kleur en structuur. Verbruik: ca. 40 m2 per liter.

Anticato-was
Verlevendigt het “oude” effect van de getrommelde marmers en geeft bescherming tegen het intrekken van vuil-, vet- en vochtvlekken. Verbruik: ca. 25 m2 per liter.

Carolin-zeep
Zeep op lijnolie basis. Naast bovenstaande onderhoudsproducten kan men ook andere producten gebruiken. Lees vooraf echter altijd goed de voorschriften en test het preparaat altijd op een proefvlak. Voor het eventuele foutief aanwenden van deze producten kunnen wij uiteraard niet aansprakelijk gesteld worden.

Deze “algemene gegevens natuursteen” en “adviezen voor het leggen van natuursteen” evenals “het onderhoud van natuursteen” kunnen nooit tot enige aansprakelijkheid van Detegelsite leiden, wanneer na verwerking klachten bestaan of ontstaan.